Åtvidabergs kommun

Nya bron invigs den 19 juni

Invigning av den nya omstigningsplatsen och bron, vid norra infarten till Åtvidaberg på riksväg 35, hålls onsdagen den 19 juni klockan 13.30.

Bron över riksväg 35 snart klar!

Den nya gång- och cykelbron som förbinder hållplatsens båda sidor med varandra är en både trafiksäker och estetisk bra lösning. Bron kommer vara bra för resenärer som pendlar till Linköping men även för övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa riksväg 35 på ett säkert sätt.

Beroende av bra pendlingsmöjligheter
I länstransportplanen 2010-2021 är riksväg 35 omnämnt som ett av de pendlings- och godsstråk man värnar om inom regionen. För Åtvidaberg, som är beroende av arbetspendling, är tidseffektiva förbindelser med Linköping avgörande. Därför lades turerna om för expressbussarna mellan Åtvidaberg och Linköping 2010 för att förbättra för resenärer som pendlar. En hållplats vid Nygård togs bort för att expressbussen skulle kunna åka från resecentrum direkt ut på riksväg 35. Den borttagna hållplatsen skulle ersättas med en ny vid riksväg 35. Det är nu denna som är klar och invigs tillsammans med bron.

Samverkansprojekt
Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Det som nu görs i Åtvidaberg är en del av en större satsning på sträckan Åtvidaberg-Linköping där det görs åtgärder i Grebo och  Bankekind. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Invigning
Vid invigningen kommer Åtvidabergs musikkår att spela och tal hållas av de fyra samverkansparterna med mera.

Välkommen att vara med vid invigningen!


Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-06-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se