Åtvidabergs kommun

Nya bron beräknas vara klar i juni

Broarbetet vid norra infarten till Åtvidaberg på riksväg 35 beräknas sätta igång igen i början av april. Vid tre tillfällen under våren kommer 35:an att stängas av och trafiken ledas om på grund av broarbetet.

Skiss av nya bron

Den nya gång- och cykelbron över riksväg 35 var från början tänkt att vara på plats under hösten 2012. Tidsfördröjningen beror i huvudsak på framtagningen av brokonstruktionen under förra året, vilket ledde till att man sedan kom in i vinterperioden när arbetet inte kunde fortsätta på grund av väderleken. Arbetet tas upp igen i början av april och bron beräknas vara på plats och klar att använda i mitten på juni.

Trafiken leds om
Med anledning av förberedande arbeten för uppsättningen av bron under våren, så kommer riksväg 35 att stängas av norrifrån vid tre tillfällen under perioden april till juni. Trafiken kommer att ledas om via Stenhusgatan.  Första tillfället är under vecka 15.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-03-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se