Åtvidabergs kommun

Nu startar malmletningen

På grund av hänsyn till nyutsläppta djur flyttades datumet för malmletningen i vår region. Från och med tisdag den 27 maj kan vi räkna med att få se flygningar med helikopter på låg höjd.

Mätområdet sträcker sig från Bankekind i NV ner mot Åtvidaberg i SO.

Vill du komma i kontakt med projektledaren för malmletningen och flygningarna kan du höra av dig till vår receptionen på tfn 0120-83000.

Är du intresserad kan du läsa den information vi publicerade tidigare:
Zinifex Australia Ltd fick under förra året fem tillstånd att göra undersökningar enligt minerallagen i Åtvidabergs kommun. Under två veckor med start i början av maj kommer Drake Resources Ltd att utföra flygburna geofysiska mätningar.

En helikopter kommer att flyga över området med en hastighet av cirka 80 km/tim. Mätutrustning hänger under helikoptern och man flyger fram och tillbaka på låg höjd. Elektriskt ledande strukturer som till exempel malmkroppar, vattenfyllda sprickor, nedgrävda rör kommer att ge indikationer. Mätlaget sänder därefter sina resultat till en professionell geofysiker som tolkar dessa. Skulle intressanta geologiska strukturer visa sig så kommer undersökningarna att fortsätta på marken inom begränsade områden.
 
Metoden är utvecklad av företaget Geotech Ltd. och kallas "VTEM time domain system".
 
Mätningarna lämnar ingen påverkan på mark och miljö.
 
Informationen kommer från Drake Resources i Falun.
 
Mer information finns att hämta från myndigheten Bergsstaten. Frågor: tfn 023-255 05.

Karta över malmletning med helikopter

Karta över malmletning Åtvidaberg

Helikopter utför malmletning

Helikopter utför malmletning

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-05-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se