Åtvidabergs kommun

Nu kan du delta i arbetet att ta fram en ny vision för Åtvidaberg

Vi har startat arbetet med att ta fram en ny vision för Åtvidaberg. Visionen ska ange vad vi vill med vår kommun på längre sikt och vara ett verktyg för att styra inriktningen av kommunens verksamheter. Visionen blir vår "övergripande ledstjärna" och kommer att utgöra grunden och utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Arbetsprocessen för att ta fram ett utkast för Åtvidabergs kommuns vision sträcker sig från december 2008 till april 2009. Under den perioden kommer vi att erbjuda ett antal grupper och  aktörer möjlighet att medverka till att ta fram underlag till visionen. 
 
Är du som medborgare intresserad av att delta i arbetet är du välkommen att kontakta Kerstin Skarin, projektledare för visionsarbetet.
 
Kerstin Skarin
Personalchef och projektledare
Tfn 0120 — 83131
E-post kerstin.skarin@atvidaberg.se
Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-11-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se