Åtvidabergs kommun

Nu finns kommunen på Facebook!

Åtvidabergs kommun har startat en kommunal övergripande Facebooksida. Tanken är att Facebooksidan ska vara ett komplement till kommunens hemsida och en viktig kommunikationskanal vid en krissituation i samhället.

På kommunens Facebooksida kommer det till exempel finnas samhällsinformation som är aktuell och rör medborgarna, tips om lediga jobb inom organisationen, och vi kommer berätta om projekt eller evenemang vi är delaktiga i med mera. I händelse av en kris i samhället så är också kommunens Facebooksida en viktig kommunikationskanal, men vår hemsida kommer alltid att vara vår huvudsakliga kanal för information.

Besök gärna vår Facebooksida och gilla oss! www.facebook.com/atvidabergskommun 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-08-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se