Åtvidabergs kommun

Nu blir det enklare att lämna smått elavfall

Åtvidabergs Renhållning AB har ställt ut skåp för insamling av småelektronik, lampor och småbatterier.

Det finns skåp i Getingens galleria (vid ICA, ingången mot torget) och Willy:s mataffär i Åtvidaberg samt i affären i Björsäter (Tempo). Även vid Sjöberga Lanthandel i Kvarnvik kan man nu lämna sådant avfall. Det innebär att man inte alltid behöver åka ut till Korshults återvinningscentral för att lämna sitt elavfall.

Elavfall ska alltid sorteras separat. Det får aldrig slängas i de vanliga hushållsoporna. Ett mål i kommunens avfallsplan är att öka källsorteringsgraden genom mer tillgänglig insamling för smått elavfall. EL:IN-skåpen är en del i arbetet med att underlätta insamlingen.

Med småelektronik menas här sådant som får plats i skåpets behållare. Det kan vara mobiltelefoner och andra tillräckligt små apparater så som elverktyg, batteridrivna leksaker och klockor samt sladdar.

I öppningen för lampor lägger man kasserade glödlampor och olika typer av lågenergilampor.

Skåpen ersätter de batterirör som tidigare funnits på de aktuella platserna.

Det går fortfarande bra att lämna småelektronik, lampor och småbatterier vid Korshults återvinningscentral. Vid återvinningscentralen lämnar du också stort elavfall som TV-apparater, datorer, bildskärmar, mikrovågsugnar, spisar, kylar, frysar och liknande samt långa lysrör.

Du kan även i fortsättningen lämna dina förbrukade småbatterier i de insamlingsrör som finns utplacerade på andra platser.

Information om Korshults återvinningscentral och öppettider
Information om elavfall
Information om batterier

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2014-04-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se