Åtvidabergs kommun

Nu bildas region Östergötland

Från den 1 januari 2015 arbetar Landstinget i Östergötland under ett nytt namn och med ett bredare uppdrag. Förutom att driva hälso- och sjukvård ska den nya regionen även samordna insatser för länets utveckling och tillväxt.

Tillsammans med Regionförbundet Östsam och kommunerna i Östergötland har landstinget länge arbetat med regionala utvecklingsfrågor som näringsliv, kultur, infrastruktur, landsbygd och kollektivtrafik. Från och med årsskiftet samlas dessa uppdrag i en och samma organisation – Region Östergötland. Utvecklingsfrågorna kommer på så sätt få större kraft och bli mer demokratiskt förankrade genom direktvalda politiker.

Regionbildningen förändrar egentligen ingenting i din vardag. Allt det som landstinget tidigare ansvarat för, som hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik, ingår i den nya organisationen och fungerar precis som vanligt. Du går till samma vårdcentral, samma sjukhus och får samma vård. Den enda skillnaden är att organisationen du möter har ett nytt namn. De samhällsfunktioner som kommunerna ansvarar för idag kommer efter nyår fortfarande att vara kommunernas ansvar och drivas på samma sätt som förut.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-12-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se