Åtvidabergs kommun

Nu är visionsarbetet igång

Onsdagen den 21 januari samlades intresserade kommuninvånare, personal och chefer, politiker, beredningar, studenter, föreningar, förbund och byalag till en inspirationskväll inför kommunens visionsarbete. De fick lyssna till föreläsare som på olika sätt väckte tankar kring kommunal utveckling, identitet och visioner. Engagemanget hos åhörarna var stort, vilket är viktigt när visionsarbetet nu går vidare.

Ett 60-tal personer hade samlats i Fullmäktigesalen i kommunhuset för att få veta mer om hur kommunen kommer att arbeta kring sin vision och anmäla sitt intresse att delta. Kvällens föreläsare, se nedan, inspirerade och väckte idéer inför det fortsatta arbetet.

De som talade under kvällen var:
Peder Rehnström från Östsam, som pratade om "Fjärde storstadsregionen och kommuner i ett regionalt perspektiv".

Erika Jörgensen från Lunds universitet, som föreläste om "Kommunal utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet".

Harald Hjalmarsson, KS-ordförande i Västervik, som berättade om "Västerviks visionsarbete"

Gruppdiskussioner - nästa steg
Kommunen kommer att bjuda in till gruppdiskussioner utifrån de anmälningar som kom in. Träffarna kommer att genomföras under februari och mars. Mer information kommer.

Vid frågor kontakta gärna
Kerstin Skarin, personalchef och processledare
Tfn: 0120-831 31 eller e-post: kerstin.skarin@atvidaberg.se

Robert Jonsson, ekonom/FOU och processledare
Tfn: 0120-831 55 eller e-post: robert.jonsson@atvidaberg.se

Bild från inspirationskväll inför visionsarbetet
Robert Jonsson och Kerstin Skarin som är processledare för Åtvidabergs
kommuns visionsarbete.

Bilden är tagen av Stefan Lindén.

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-01-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se