Åtvidabergs kommun

Nomineringar till årets Åtvidabergspedagog och årets entreprenöriella samarbetsföretag

Varje år utser barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun årets pedagog inom barn och utbildning. Nomineringarna är klara och i december månad kommer vinnaren att utses. Utskottet delar även ut pris till en lokal företagare som särskilt bidragit till att främja kontakterna mellan skola och näringsliv.

Nomineringar till Åtvidabergspedagogen 2014


Eva Holm, lärare åk 3 på Centralskolan

Eva har en tydlig pedagogik och ser till varje elevs styrkor och förmågor. Eva är öppen för förändringar och är inte rädd för att testa nya idéer och lärstilar för att utveckla undervisningen. Eva har ett driv att utveckla undervisningen både i sin egen klass och på skolan.
Nominerad av Maria Gullquist

Anna Danielsson, lärare på Alléskolan 7-9

Anna Danielsson är föredömlig i sitt sätt att arbeta entreprenöriellt och att öppna upp skolan för omvärlden. På ett naturligt sätt tar hon in närsamhället i undervisningen för att det ska bli mer “på riktigt” och för att skapa förståelse och motivation hos eleverna. Annas undervisning kännetecknas av ett tematiskt arbetssätt som skapar helhet och sammanhang för eleverna. Annas energi, entusiasm och positiva attityd smittar lätt av sig och är vägvinnande både hos elever och kollegor. Annas resultat är mycket goda, både vad det gäller utvecklingen av elevernas kunskaper och sociala färdigheter.
Nominerad av Hans Grimsell

Lina Cederborg, lärare i Grundsärskolan

Genom sitt lugn och sin noggrannhet skapar Lina en lärmiljö för alla. Hennes undervisning är strukturerad och tydlig, men på samma gång spännande så att hon fångar elevernas intresse och deras vilja att lära mera. Hon visar även på mod att pröva nya metoder för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hon skapar delaktighet i verksamheten för elever, föräldrar och kollegor genom sitt engagemang och sitt genuina intresse för andra människor. Lina är helt enkelt rätt person på rätt plats!
Nominerad av Åsa Strömberg

Anna Sjöström lärare Alléskolan 4-6

Anna brinner för att utveckla undervisningen genom att prova nya pedagogiska grepp och skapa verktyg så att eleverna får chans att hitta sin egen väg mot ökad måluppfyllelse. Hon har höga förväntningar på ALLA elever vilket gör att de stimuleras och utvecklas var och en i sin takt. Att synliggöra kunskapsmålen för sina elever är en självklarhet för henne. Anna utmanar sig själv genom att testa modern teknik för samverkan med elever och föräldrar. Anna har visat att med ödmjukhet och flexibilitet skapas goda relationer.
Nominerad av Jenny Enerby

Margaretha Åhlin, förskolelärare Grebo förskola

Genom sitt förhållningssätt och barnsyn möjliggör Margaretha att barnen får ett reellt inflytande på förskolans arbetssätt och innehåll. Detta genom dialog/reflektion med barn och kollegor, samt genom organiserade Barnmöten. På mötet lägger barnen fram sina tankar och förslag om vad de vill göra på förskolan. Aktiviteterna genomförs och utvärderas. Föräldrarna kan följa beslut och utvärderingar genom protokoll.  Barnen får möjlighet att sätta ord på tankar och funderingar om förskolans innehåll och blir delaktiga i att ta ansvar.

Margaretha har förmågan att vara en pedagog som har tillit till det kompetenta barnet. Hon förmedlar detta till barn, föräldrar och kollegor genom sitt sätt att lyssna och tilltala. Margaretas förmåga att utmana och uppmuntra, barn och kollegor, till att utveckla en förskola som är rolig, trygg och lärorik, vilket gör henne till en väl värdig Åtvidabergs pedagog.
Nominerad av Ulla Sundén

Emma Magnusson, lärare Björsäter skola

Emma är en oerhört ambitiös och positiv lagspelare som tar sitt uppdrag på väldigt stort allvar. Hon tvekar inte att dela med sig av sina erfarenheter eller att anstränga sig extra för att överträffa elevers, föräldrars och medarbetares förväntningar. Emma värnar om att alla ska lyckas och hennes helhetstänk bidrar starkt till att bibehålla skolans höga kvalité och goda resultat. Hon blandar allvar med humor vilket gör henne till en omtyckt lärare och medarbetare. Emma är en väldigt god förebild för Björsäter skola.
Nominerad av Sara Algulin

Maja Elb, förskollärare på Eksätters förskola

Maja är en förskollärare som ser förskolans uppdrag i sin helhet, hon har barnet i centrum och brinner för sitt yrke. Hon lyfter fram det lilla barnets behov och dess lärande. Hennes kunskap om Reggio Emilia som Långbrotts förskola kommer vara inspirerad av gör att hon är drivande i frågor som gäller inspirerande miljöer, det kompetenta barnet och pedagogernas förhållningssätt. Hon ser förskolan som barnens arbetsplats. Maja är medveten pedagog som aktivt arbetar med att få en likvärdig förskola både på områdes nivå och i förskolans kommun gemensamma utvecklingsgrupp. Det innebär även att hon vill utveckla och kvalitets säkra det stöd som förskolan enligt sin läroplan ska erbjuda alla barn som har ett annat modersmål.
Nominerad av Lena Karlsson Bergholtz

Anders Wallgren, gymnasielärare, Bildningscentrum Facetten

Anders är en lärare som visar stort engagemang i sitt arbete, såväl inom sina ämnen på teknik- respektive elprogrammet som för skolan som helhet.  Han har en föredömlig förmåga att kombinera teori och praktik i sin matteundervisning och arbetar på ett innovativt och entreprenöriellt sätt. Han är en mycket uppskattad och omtyckt lärare av eleverna och hans inställning att ständigt se möjligheter framför svårigheter sprider arbetsglädje bland kollegorna.
Nominerad av Dan Forsberg.

Nomineringar till årets entreprenöriella samarbetsföretag 2014

ShapeMake

ShapeMake ser ett samarbete med skolan som en naturlig och viktig del av verksamheten. Kim och Oskar delar gärna med sig av sin breda tekniska kompetens och sina erfarenheter från ett brett spektra av tekniska grenar. Att få ta del av den senaste, avancerade tekniken är värdefullt för oss i skolan.

Tack vare ett samarbete med ShapeMake kan vi visa och inspirera kring de möjligheter som finns på arbetsmarknaden och vilka olika utbildningsalternativ som leder dit. Eleverna ser i kontakten med ShapeMake exempel på hur de kan ha användning för olika ämneskunskaper i livet utanför skolan. Ett samarbete med arbetslivet och ShapeMake - genom två unga förebilder, ökar motivationen för lärande.

Rodeco

Rodeco är ett företag som genom sin lokala förankring med globala åtagande fungerar som inspiration för oss och våra elever på Bildningscentrum. Rodeco ställer upp med praktikplatser, inspiratörer och föreläsare i UF sammanhang. Genom sin generationsöverskridande ledning, kan man fungera som förebild för våra elever och öppna ögonen för möjligheten att man inte alltid behöver starta eget företag. Man kan ta över, förvalta, utveckla och sätta sitt eget signum på ett redan befintligt företag. Detta är Daniel och Rolands företagande lysande exempel på. Sammantaget visar Rodeco ett genuint engagemang för våra ungdomar och för att aktivt vara en del av vår verksamhet, vilket vi uppskattar mycket.


Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se