Åtvidabergs kommun

Nomineringar tas emot

Det är nu dags att ge förslag på vem som ska få årets kulturstipendium, vem eller vilket lag som ska tilldelas Åtvidabergsplaketten och vilken förening som ska bli Årets förening. Senast den 3 november vill vi ha nomineringarna.

De olika kategorierna som du kan nominera någon enskild person, lag eller förening i är:

Årets kulturstipendiat
Åtvidabergs kommuns kulturstipendiat tilldelas enskild person eller förening som har främjat kulturverksamheten i kommunen. Priset är 10 000 kr.

Åtvidabergsplaketten
Åtvidabergsplaketten ska premiera enskilda idrottsprestationer. Det ska vara en enskild idrottsutövare eller ett lag i en förening som tilldelas Åtvidabergsplaketten. Priset är 10 000 kr

Årets förening
Den förening som aktivt tar socialt ansvar för kommunens barn och ungdomar och som utvecklar föreningen utifrån kommunens vision och målsättning kan ansöka om eller föreslås bli årets förening. Priset är 10 000 kr

Nominering: Nomineringen ska innehålla den nominerades namn, till vilket pris/stipendium samt en kort motivering och skickas senast den 3 november till: kommun@atvidaberg.se eller till: Åtvidabergs kommun, box 206, 597 25 Åtvidaberg

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-10-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se