Åtvidabergs kommun

Nomineringarna till årets Åtvidabergspedagog och entreprenöriella samarbetsföretag 2013

Varje år utser barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun årets pedagog inom barn och utbildning. Nomineringarna är klara och i december månad kommer vinnaren att utses. Utskottet delar även ut pris till en lokal företagare som särskilt bidragit till att främja kontakterna mellan skola och näringsliv.

Nomineringar till Åtvidabergspedagogen 2013

Marie Häggh, lärare Alléskolan 4-6

Marie är läraren som med sin positiva approach är mycket uppskattad både som kollega och lärare. Hon är engagerad i skolans utveckling och är mycket duktig på grupprocesser. Hon skapar god stämning och bra arbetsklimat både i arbetslaget och i klassrummet. Genom samarbete med företag har också nya förutsättningar skapats där alla elever har möjlighet att lyckas. Eleverna står klart i centrum, klimatet är tillåtande och bidrar till att vi får trygga elever som både vill och vågar!  Nominerad av Kristin Kronander

Mattias Andersson, lärare Alléskolan 7-9

Mattias Andersson är mycket skicklig i att skapa goda relationer och ett gott studieklimat tillsammans med sina elever och når därför hög måluppfyllelse. Mattias undervisning kännetecknas av studiero och ett tillåtande klimat där alla eleverna blir sedda. Mattias har ett gott bemötande och är flexibel och modig i sin yrkesgärning. Mattias tar initiativ till utveckling av sina ämnen och skolan och var en av pionjärerna att introducera företagsorientering.
Nominerad av Hans Grimsell

Margaretha Åhlin, förskollärare Grebo förskola

Förskolans uppdrag är att synliggöra barns lärandeutveckling, utan att utvärdera eller bedöma barns enskilda prestationer. Detta beskriver Margaretha Åhlin i sitt examensarbete ”Beskrivning eller bedömning?” Genom sitt engagemang för det enskilda barnet och för förskolans utveckling, främst inom natur och teknik, är hon en förebild för barn och pedagoger. Margaretha delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i reflektionerna kring förskolans utvecklingsarbete. I varje möte med barn, föräldrar och kollegor ÄR hon pedagogen som ser möjligheter och utmaningar. Hennes förhållningssätt möjliggör utveckling och lärande hos den enskilde individen. Margaretas strävan efter helhetssyn och utveckling med gör henne till en väl värdig Åtvidabergspedagog.
Nominerad av Ulla Sundén

Anna Jangbrand, lärare Björsäter skola oktober 2013 Anna är en väldigt omtyckt lärare som uppskattas mycket av elever, medarbetare och föräldrar. Hon är duktig på att driva skolutveckling inom kommunen. Hennes engagemang och positiva inställning är en fantastisk tillgång då hon väljer att se möjligheter framför svårigheter. Anna ser varje elev och får dem att utmanas och utvecklas. Hon är nyfiken och vågar prova ny teknik i undervisningen med gott resultat och hon delar gärna med sig av sina tankar och erfarenheter till andra vilket gör henne till en god förebild. 
Nominerad av Sara Algulin

Maja Elb, förskollärare Eksätters förskolor

För att hon med stor yrkesskicklighet är delaktig i utvecklingsarbetet av våra förskolor. Hon har en förmåga att se det kompetenta barnet och stötta det i denna tidiga skolform. Hon ser det kreativa, företagsamma hos det lilla barnet och utgår från det i planeringen av verksamheten och miljön samt skapar utmaningar som stimulerar till lusten att lära. Hon arbetar ständigt för alla barns lika rättighet och deras möjlighet till inflytande. Jag ser att Majas arbete grundar sig på mod, helhetssyn och långsiktighet så därför skulle hon vara en god förebild för alla pedagoger i Åtvidabergs kommun.
Nominerad av Helen Vikman

Anette Hörström-Johansson, Lärare Bildningscentrum Facetten

Anette brinner för ett entreprenöriellt lärande. Hon har ett stort engagemang och en entusiasm som smittar av sig. Hon har starkt bidragit till att Bildningscentrum i år utsågs till Sveriges bästa UF-skola. Hon bidrar med sitt kreativa arbetssätt både inom UF-verksamheten och de mer traditionella ämnena svenska och samhällskunskap. Hon suddar ut gränserna för entreprenörskapet. Anette ser till att eleverna får möta och testa sina kunskaper både i och utanför skolan och hon lägger också mycket kraft på att hitta nya vägar att coacha våra fotbollselever mot ett bättre studieresultat. Hon har båda fötterna på jorden men desto fler idéer i luften!Nominerad av Hanna Edström

Monica Hallberg, barnskötare Centralskolan

Det är viktigt att lyfta fram duktiga pedagoger även från fritids, eftersom den verksamheten ansvarar för stor del av barnens tid och utveckling. Monica jobbar på ett positivt och engagerat sätt med barnen på fritidshemmet. Hon ser till varje barns behov och jobbar aktivt för att de ska utvecklas som individer. I sitt arbete är hon tydlig och omtänksam både mot barn, föräldrar och kollegor. Hon försöker se lösningar även i jobbiga situationer. Monica ger ofta uttryck för sin glädje över att jobba med barnen.
Nominerad av Marie-Louise Lindblom

Hillevi Säberg, förskollärare Sandtagets förskola

Hillevi är en pedagog som brinner för förskolepedagogiken, trycker på att förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet! Genom sin entusiasm fångar hon barnen, ser deras behov och gör allt för att alla barn ska uppleva förskolan som trygg, rolig och lärorik. Hillevi har varit drivande även när det gäller kvalitetsarbetet, kopplat det till uppdraget för att säkerhetsställa att verksamheten anpassas till alla barn. Det tematiska arbetet hon startade 2012 har fortsatt, har inspirerat fler att arbeta med det i större utsträckning. Det innebär ett forskande arbetssätt där hela läroplanen finns med. Det är barnens intresse och nyfikenhet som styr verksamheten, de har inflytande i sitt eget lärande och kan själva synliggöra det.
Nominerad av Lena Karlsson Bergholtz


Nomineringar till årets entreprenöriella samarbetsföretag 2013

Toolbox

Toolbox har en VD, Martin Lindqvist, som har ett fantastiskt engagemang och driv när det gäller samarbete med, och i diskussioner kring, skolan. Martin och Toolbox ser möjligheter istället för problem och vill utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. Toolbox ställer alltid upp när det gäller Företagsorientering, både för elever och personal, och även i andra sammanhang. Toolbox har gjort en föredömligt plan för att på bästa sätt kunna ta emot PRAOelever. På detta sätt bidrar Toolbox till att skapa en god och modern utbildning för Åtvidabergs elever.

Rodeco

Vi nominerar Rodeco för det stora engagemang de visar i alla tänkbara sammanhang i interaktion med skolan. Elever på Teknikcollege har inom utbildningens ram fått driva och genomföra skarpa projekt i aktivt samarbete med Rodeco. Rodeco ställer alltid upp för vår UF-verksamhet och tar också emot praktikanter från skolan.

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2013-11-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se