Åtvidabergs kommun

Nominera till årets stipendier

Det är nu dags att ge förslag på vem som ska få årets kulturstipendium, vem eller vilket lag som ska tilldelas Åtvidabergsplaketten och vilken förening som ska bli årets förening.

Årets kulturstipendiat

Åtvidabergs kommuns kulturstipendiat tilldelas en enskild person eller förening som har främjat kulturverksamheten i kommunen under 2017. Priset är på 10 000 kr.

Åtvidabergsplaketten

Plaketten ska premiera enskilda idrottsprestationer under 2017. Det kan vara en enskild idrottsutövare eller ett lag i en förening. Priset är på 10 000 kr.

Årets förening

Den förening som under 2017 tagit aktivt socialt ansvar för kommunens barn och ungdomar och som utvecklar föreningen utifrån kommunens vision och målsättning kan ansöka om eller föreslås bli årets förening. Priset är på 10 000 kr.

Nomineringen ska innehålla den nominerades namn, till vilket pris/stipendium samt en kort motivering. Observera att stipendierna gäller för aktiviteter, prestationer eller utvecklingsarbete som visats under 2017.

Nomineringarna skickas senast den 22 oktober till: kommun@atvidaberg.se eller Åtvidabergs kommun, Box 206, 597 25 Åtvidaberg.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-09-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se