Åtvidabergs kommun

Nominerade till Åtvidabergspedagogen 2011

Fem stycken lärare har nominerats till årets Åtvidabergspedagog. Barn- och utbildningsutskottet kommer att utse en person av de nominerade som blir årets pedagog. Vem det blir tillkännages vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.

Framgångsrikt arbete förutsättning
Utmärkelsen Åtvidabergspedagogen har delats ut sedan 1995. Det är tradition att utmärkelsen delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte i december. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp nominerar förslag på lärare som har bedömts särskilt framgångsrika i sitt arbete med verksamhetens prioritering av de sju nyckelområdena för ökad måluppfyllnad. Av de fem nominerade lärarna kommer barn- och utbildningsutskottet att utse en person till Åtvidabergspedagogen.
 
Årets nominerade
De nominerade är Ann-Christin Kolsgård, Centralskolan, Lotta Nilsson, Grebo/Björsäter skola, Annika Lindh, Alléskolan, Eva Eklund, Långbrottsskolan och Susanne Korsfeldt, Bildningscentrum.
 
Motiveringen av de nominerade till Åtvidabergspedagogen 2011PDF
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-11-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se