Åtvidabergs kommun

Nöjda kommuninvånare

Invånarna i Åtvidaberg är nöjda med sin kommun. Det visar medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån, SCB, genomförde under våren. Resultatet är betydligt bättre än för två år sedan när förra undersökningen gjordes. Högst betyg får kommunen som en plats att bo och leva på.

Det är tredje gången som Åtvidabergs kommun deltar i undersökningen. De tidigare gångerna var 2007 och 2009.
Undersökningen är en attitydundersökning som består av tre delar; hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter och vad medborgarna tycker om inflytandet i sin kommun. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett åt sin kommun.
 
Resultat
Resultatet visar att invånarna i Åtvidaberg är nöjda med sin kommun. Det sammanfattade betyget för alla tre delarna är bättre än tidigare års resultat. I den första delen hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på ger helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 65 (betyg 65 år 2009, betyg 60 år 2007). Här visar också resultatet att det är betydligt fler medborgare idag jämfört med tidigare år som starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
 
I den andra delen där medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna är betyget 57 (betyg 53 år 2009, betyg 43 år 2007). Här är man mest nöjd med bemötande och tillgänglighet, skolan, vatten och avlopp, räddningstjänst, renhållning och sophämtning samt kultur.
 
I tredje delen där medborgarna har fått svara på hur man ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, är betyget 45 (betyg 38 år 2009, betyg 31 år 2007). Här är man mest nöjd med tydligheten och tillgången till information om kommunen och kommunens verksamheter samt till hur väl både högre tjänstemän och politiker arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs.   
 
I alla tre delarna är resultatet bättre än riksgenomsnittet för samtliga 128 kommuner som var med i undersökningen och även bättre jämfört med genomsnittet för kommunerna i samma storleksordning som Åtvidaberg. 
 
Även om många siffror för Åtvidabergs kommun är bättre än 2009 så finns några områden där kommunen får lite lägre betyg. Det är bland annat kommunikationer som hamnar lägre på betygskalan, främst på grund av tillgången till förbindelser för längre resor med tåg, buss, båt eller flyg.
 
Urvalsundersökning
2011 års undersökning genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 14 mars till 10 maj 2011 med ett urval på 500 personer i åldrarna 18 till 84 år. Av dessa besvarade 57 procent enkäten.
 
SCB:s medborgarundersökning — våren 2011 Åtvidabergs kommunPDF
SCB:s medborgarundersökning  - våren 2011 hela rapportenPDF
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-06-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se