Åtvidabergs kommun

Nöjda kommuninvånare

Invånarna i Åtvidaberg är nöjda med sin kommun. Det visar medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån, SCB, genomförde hösten 2009. Resultatet är betydligt bättre än för två år sedan när förra undersökningen gjordes. Högst betyg får kommunen som en plats att leva och bo på.

Det är andra gången kommunen deltar i denna undersökning. Första gången var 2007.
Undersökningen består av tre delar; kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamhet och medborgarna om möjligheterna till inflytande i kommunen. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett åt sin kommun.

Resultat 
Resultatet visar att medborgarna i Åtvidaberg är nöjda med sin kommun. Det sammanfattade betyget för alla tre delarna är betydligt bättre än 2007. Mest nöjd är man med kommunen som en plats att leva och bo på där helhetsbedömningen av alla faktorer ger betyget 65 (60 år 2007), vilket även är högre än genomsnittskommunen.
 
I den andra delen där medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna är betyget 53 (43 år 2007). Här är man mest nöjd med skola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar samt fritid och idrott.
 
I tredje delen där medborgarna har fått svara på hur man ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut, är betyget 38 (31 år 2007), vilket är i nivå med genomsnittskommuen. Här är man mest nöjd med möjligheten att komma till tals med kommunens politiker, med påverkan och med förtroendet för hur politikerna arbetar för kommunens bästa samt hur väl kommunala beslut genomförs.
Man kan också se att de som har haft kontakt med politiker senaste tolv månaderna generellt ger bättre betyg än de som inte haft denna kontakt.

Även om nästan alla siffror för Åtvidabergs kommun är bättre än 2007 så finns några områden där kommunen får lite lägre betyg. Det är bland annat arbetsmöjligheter som hamnar lägre på betygsskalan främst på grund av att man inte får arbete inom rimligt avstånd. Vidare har man större förväntningar på att få arbete inom rimligt avstånd.

Urvalsundersökning
2009 års undersökning genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 15 september till 3 november med ett urval på 500 personer i åldrarna 18 till 84 år. Svarsandelen blev 63 procent vilket är högre än genomsnittet (52 procent). Totalt deltog 84 kommuner i undersökningen.

För att se diagram över mer detaljerade siffror och svarsområden för Åtvidabergs kommun år 2009 och 2007 klicka här.PDF

För att se diagram över Åtvidaberg i jämförelse med samtliga kommuner i undersökningen (genomsnitt) klicka här. PDF

För att läsa hela rapporten klicka här.PDF

 

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-03-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se