Åtvidabergs kommun

Möjlighet att söka stöd för aktivitet

Har du och din förening, organisation eller företag någon idé om en aktivitet ni skulle vilja genomföra i Åtvidabergs kommun? Nu finns möjligheten att söka hjälp till finansieringen genom Leader Folkungaland.

Berätta vad just ni vill göra, varför ni vill göra det och vad det kommer att kosta. Aktiviteten ska göras inom ett år från ansökan med en budget på upp till 22 000 kr. Stödet ska inte användas till verksamhetens normala drift, underhåll eller ersättningsinvesteringar.

Lämna ditt förslag senast 2016-10-01 till jeanette@leaderfolkungaland.se

Läs mer om Leader Folkungaland

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-09-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se