Åtvidabergs kommun

Modernt ledarskap i Åtvidabergs kommun

I stället för att anställa en ny kommunchef satsar kommunen på en modern och långsiktig lösning. Nuvarande förvaltningschefer kommer ha ett gemensamt ansvar och med ett rullande schema vara formell kommunchef två månader i taget.

Kenth Rosén, Kerstin Skarin, Stefan Nilsson, Karin Olanders och Andreas Capilla.

Kenth Rosén, Kerstin Skarin, Stefan Nilsson, Karin Olanders och Andreas Capilla.

- Det här är ingen nödlösning, det är en bra lösning, säger Andreas Capilla, chef för vård- och omsorgsförvaltningen. Som förvaltningschef får man göra en plan så att den egna förvaltningen fungerar under tiden man är kommunchef.

Tjänsten som kommunchef har varit vakant sedan i mars. Kommunens förvaltningschefer har sedan dess delat på ansvaret under korta perioder för var och en men det har funnits behov av en mera långsiktig lösning som sträcker sig över valet 2010.
 
Från politiskt håll har man sett att det har fungerat bra sedan mars. Enligt Sverre Moum har man tidigare tittat på hur man kan få till en bra struktur där fler än en tjänst har en helhetsbild av verksamheten eftersom det skulle innebära att sårbarheten minskar om något inträffar.

I stället för det traditionella med ett kommunalråd och en kommunchef har Åtvidabergs kommun valt en ny modell med fem stycken i en politisk ledningsgrupp och fem stycken i kommunens chefsgrupp. Alla tio med en helhetsbild av kommunens verksamhet, ett annorlunda sätt att arbeta som visat sig vara både lönsamt och effektivt.

- Huvudsaken är att vi får en bra kvalité men sedan är det inte helt oviktigt att vi tjänar en lön inför 2010 och budget, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S).

Syftet med den nya strukturen är att hålla en hög kompetensnivå i varje ärende för att bistå kommunalråden och att skapa kontinuitet och tydlighet mot både personal och allmänhet. Det är en långsiktig hållbar lösning med relativt jämn belastning för förvaltningscheferna.
 
- Vårt mål är att sköta kommunens alla delar på ett bra sätt, att hålla hög kvalité på kommunchefsfunktionens vardagsarbete och att hålla samman kommunens övergripande ekonomi. En fördel är att vi kommer in i varandras delar på ett annat sätt än tidigare, säger Karin Olanders, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Vissa kommunchefsuppgifter delas upp mellan förvaltningscheferna och hålls kvar som löpande uppdrag för respektive person under hela perioden. Det gäller till exempel it-frågor och näringslivsfrågor. Det gäller också uppdrag av tidsbegränsad natur. För de uppdragen är alla fem biträdande kommunchefer.
För övriga uppgifter fördelas ansvaret enligt ett rullande schema där en person i taget är formell kommunchef under en period av två månader. Den som därefter tar över ansvaret som kommunchef, är under sin företrädares sista månad delaktig i de olika ärendenas handläggning, men tar inga formella beslut. På så sätt håller man sig alltid uppdaterad och kan som biträdande kommunchef även gå in och agera i kommunchefens ställe i akuta situationer vid kommunchefens frånvaro.
 
- Det är viktigt att kunna presentera sig som en kommunchef när man representerar kommunen annars blir det både konstigt och rörigt för andra, säger Karin Olanders.

Hos alla fem förvaltningscheferna är ambitionsnivån hög och man ser den nya modellen som en utmaning och tror att det kommer bli en bra lösning för alla.
Under september och oktober månad är Kenth Rosén kommunchef och därefter tar Stefan Nilsson vid.

 

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-08-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se