Åtvidabergs kommun

Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland

Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en nötkreatursbesättning på en gård vid Alvastra, Omberg i Östergötland. Tre djur har dött ute på bete och provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att djuren dog av mjältbrand. Området där djuren gått på bete har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Bedömningen är dock att det inte är någon fara för allmänheten. Man måste ha varit i kontakt med sjuka eller döda djur för att smittas.

De människor som varit i direktkontakt med de smittade djuren har kontaktats av smittskyddsläkaren som gör bedömningen om behandling behöver sättas in.

Det aktuella fallet är det fjärde mjältbrandsutbrottet hos nötkreatur i Sverige sedan 2008. Det senaste fallet var 2013 på en gård i Örebro, Närke. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Det aktuella avspärrade området omfattar inte några vägar utan gäller gångstigar och vandringsleder.

För uppdaterad information se Jordbruksverkets webbplats.

Information finns även på Länsstyrelsens webbplats.Det går även att kontakta länsveterinär Helen Loor, Länsstyrelsen Östergötland tfn: 010-223 52 59.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-07-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se