Åtvidabergs kommun

Minska energianvändningen och spara pengar

Kommunens energi- och klimatrådgivare, Joakim Svensson ger alla som bor eller bedriver verksamhet i Åtvidabergs kommun kostnadsfri energirådgivning. Du kan få opartiskt stöd och råd kring bland annat solel, värmepumpar, ventilation och elbilar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-10-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se