Åtvidabergs kommun

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

Nu eldar många i sina kaminer för att få lite extra värme. Vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden, hur stora utsläppen blir beror på sättet man eldar. Åtvidabergs kommun vill informera om hur man eldar på ett sätt som minskar utsläppen.

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Åtvidabergs kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.  

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. 

- Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen till de som eldar med ved i kommunen, säger Ann-Sofie Westin, Miljöinspektör på Miljökontoret. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt en via en film och en webbsida.

- Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Ann-Sofie Westin. 

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning

 

Här nedan får du lite råd inför tändningen av brasan

Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden som i en fyrkant.

Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2-3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-11-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se