Åtvidabergs kommun

Miljökontoret vill informera fastighetsägare om bättre avloppsrening

Miljökontoret i Åtvidabergs kommun genomför nu ett omfattande arbete med att uppmärksamma fastighetsägare på alla små avlopp som behöver förbättras, så att de uppfyller dagens krav på rening. Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vad som är ett godtagbart avlopp.

Åtvidabergs kommun har valt att vara med i tillsynskampanjen Små avlopp — ingen skitsak, som genomförs av Naturvårdsverket i samarbete med kommuner och länsstyrelser med flera, för att informera fastighetsägare med små avlopp om vilka regler som gäller och hur man gör för att få en godkänd avloppsanordning.
Syftet är att minska övergödningen, samtidigt som man minskar risken för spridning av smittämnen och andra föroreningar till dricksvatten.

I Sverige finns en miljon små avlopp och hälften av dessa har ingen godtagbar reningsanordning och utsläppen kan påverka både hälsa och miljö negativt. Dåliga små avlopp är en vanlig orsak till dåligt dricksvatten och utsläppen av näringsämnen påverkar sjöar och hav.

Miljöinspektörerna Klas Skytt och Ann-Sofie Vestin kommer att åka runt och informera fastighetsägare

Bättre miljö och dricksvatten med godkända avlopp
- Genom att göra något åt situationen med avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt kan vi tillsammans förbättra kvaliteten på dricksvattnet för enskilda brunnar och minska övergödningen av sjöar och vattendrag, säger Klas Skytt, miljöinspektör vid Åtvidabergs kommun.
 
Informationsträffar
Miljökontoret kommer att åka runt i kommunen och bjuda in fastighetsägare till informationsträffar för att berätta om vilka regler som gäller för godkända avlopp, svara på frågor samt ge råd och tips till fastighetsägare. Första träffen hålls den 18 november i fullmäktigesalen i kommunhuset mellan klockan 16 och 20.
 
Information om kampanjen, om små/enskilda avlopp och datum för informationsträffar.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-11-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se