Åtvidabergs kommun

Miljöbilen samlar in hushållens farliga avfall

På lördag den 16 september är det dags för Miljöbilen igen! I sambarbete mellan Åtvidabergs Renhållning AB och Tekniska Verken i Linköping AB kör Miljöbilen sin insamlingstur.

Till Miljöbilen kan du gratis lämna ditt farliga avfall som exempelvis färgrester, lim, lösningsmedel, penseltvätt, oljor, syror, alkalier, bekämpningsmedel, småelektronik, batterier, glödlampor etc.

OBS! ENDAST FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL FÅR LÄMNAS TILL MILJÖBILEN.

Du måste själv överlämna avfallet till Miljöbilens personal. Du får inte i förväg placera ut det farliga avfallet på uppställningsplatsen. Miljöbilen tar inte emot stora fat med avfall. Maximal storlek på dunkar är 25 liter. Smått elavfall tas emot, men däremot inte TV-apparater eller annat stort elavfall. Detta kan lämnas vid Korshults återvinningscentral.

Miljöbilsturen kommer att ha sina stopp enligt nedanstående schema/tidtabell:

 

Ort

 

 

Uppställningsplats

 

 

Tid

 

 

Grebo

 

 

Affären

 

 

08.30-09.00

 

 

Mormorsgruvan

 

 

Järnvägsstationen

 

 

09.30-10.00

 

 

Åtvidaberg

 

 

Parkvägen återvinningsstation

 

 

10.15-10.45

 

 

Åtvidaberg

 

 

Sunnebotorget

 

 

11.00-11.30

 

 

Åtvidaberg

 

 

Kaplansgatan vid affär

 

 

11.45-12.15

 

 

Falerum

 

 

Affären, Uknavägen

 

 

12.45-13.15

 

 

Kvarnvik

 

 

Affären

 

 

13.45-14.15

 

 

Borkhult

 

 

Vägskäl till Vegalla

 

 

14.45-15.15

 

 

Björsäter

 

 

Affären/brandstationen

 

 

15.45-16.15

 

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-09-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se