Åtvidabergs kommun

Miljöbilen samlar in hushållens farliga avfall

Lördagen den 28 augusti kommer miljöbilen att åka runt till olika platser i kommunen för att hämta avfall som är skadliga för naturen och för människors och djurs hälsa.

- Farligt avfall hör inte hemma i soporna eller avloppet, säger Göran Börkén, miljöingenjör vid Åtvidabergs Renhållning AB. Häller man det i avloppet kan det störa reningsprocesserna i våra avloppsreningsverk. Därför är det viktigt att sortera farligt avfall för sig så att det kommer till särskild behandling.
 
Exempel på farligt avfall kan vara färg- och limrester, lösningsmedel, oljor, syror och alkalier, kaustiksoda, bekämpningsmedel som ogräs- och insektsmedel, sprayflaskor, batterier, termometrar,glödlampor, lysrör och mobiltelefoner med mera. 

Till miljöbilen kan du lämna avfallet gratis och det är endast farligt avfall från hushåll som får lämnas. Man får inte i förväg placera ut det farliga avfallet på uppställningsplatsen utan det måste överlämnas personligen till miljöbilens personal. Insamling sker på några platser i Åtvidaberg, Grebo, Falerum, Kvarnvik, Borkhult och Björsäter.

Mer information om platser och tider.
Exempel på farligt avfall som du kan lämna.

Farligt avfall kan också lämnas året runt vid Korshults återvinningscentral.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-08-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se