Åtvidabergs kommun

Miljöbilen samlar in hushållens farliga avfall

På lördag den 22 april är det återigen dags för Miljöbilen! I samarbete mellan Åtvidabergs Renhållning AB och Tekniska Verken i Linköping AB kör Miljöbilen sin insamlingstur.

Till miljöbilen kan du gratis lämna ditt farliga avfall som exempelvis färgrester, lim, lösningsmedel, penseltvätt, oljor, syror, alkalier, bekämpningsmedel, småelektronik, batterier, glödlampor etc.

OBS! ENDAST FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL FÅR LÄMNAS TILL MILJÖBILEN.

Du måste själv överlämna avfallet till miljöbilens personal. Du får inte i förväg placera ut det farliga avfallet på uppställningsplatsen. Miljöbilen tar inte emot stora fat med avfall. Maximal storlek på dunkar är 25 liter. Smått elavfall tas emot, men däremot inte TV-apparater eller annat stort elavfall. Detta kan lämnas vid Korshults återvinningscentral.

Miljöbilsturen kommer att ha sina stopp enligt nedanstående schema/tidtabell:

Ort

Uppställningsplats

Tid

Grebo

Affären

08:30-09:00

Mormorsgruvan

Järnvägsstationen

09:30-10:00

Åtvidaberg

Parkvägen återvinningsstation

10:15-10:45

Åtvidaberg

Sunnebotorget

11:00-11:30

Åtvidaberg

Kaplansgatan vid affär

11:45-12:15

Falerum

Affären, Uknavägen

12:45-13:15

Kvarnvik

Affären

13:45-14:15

Borkhult

Vägskäl till Vegalla

14:45-15:15

Björsäter

Affären/brandstationen

15:45-16:15

 

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-04-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se