Åtvidabergs kommun

Migrationsverket kan öppna boenden med kort varsel

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Åtvidabergs kommun ingår tillsammans med övriga kommuner och regionen i "samverkan Östergötland" där man nu aktivt arbetar för att tillsammans kunna göra mottagandet så bra som möjligt.

Antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt.

Migrationsverket hinner inte alltid informera

Behovet av platser är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta, om boende blir aktuellt i Åtvidaberg.

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader.

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

www.migrationsverket.se kan du läsa mer om hur många personer som sökt asyl, hur asylprocessen går till och få svar på vanliga frågor.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-10-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se