Åtvidabergs kommun

Mer tillgänglig socialtjänst

Från och med måndagen den 5 september utökar socialtjänsten
i Åtvidaberg telefontiden när det gäller rådgivning och orosanmälningar.

För att underlätta kontakten med socialkontoret utökas nu den bemannade telefontiden och det gamla systemet med telefonsvarare tas bort. Måndag, tisdag, torsdag och fredag kommer mottagningstelefonen att vara öppen för rådgivning och frågor kring oro och anmälningar klockan 9.00 – 12.00 och på onsdagar klockan 13.00 – 16.00.

Mottagningen når man som vanligt via kommunens växel 0120-830 00. Akuta ärenden tas självklart emot även utanför telefontiden. Efter kontorstid nås sociala jouren i Linköping på telefon 013-20 75 26.

Ekonomiskt bistånd
Frågor kring ekonomisk hjälp omfattas inte utav detta utan har kvar ordinarie telefontider måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30 - 9.30 samt onsdagar klockan 13.30 - 14.30.

Besök
Även receptionen på socialkontoret har kvar ordinarie tider för besök måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 10.00 – 12.00 samt torsdagar klockan 13.00 - 14.30. Har du ett bokat besök utanför öppettiden kommer din socialsekreterare och öppnar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-09-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se