Åtvidabergs kommun

Mer pengar till kvinnofridsprojektet

Det lokala kvinnofridsprojeket i Åtvidaberg har fått 550 000 kr i statliga medel för att kunna fortsätta arbetet med förebyggande verksamhet och hjälp till barn och vuxna som utsatts för våld eller trakasserier.

- Det känns verkligen bra att vi kan fortsätta det vi byggt upp under året som gått eftersom vi ser att behovet finns. Nu kan vi göra en stor kartläggning kring våldsutsatthet i Åtvidaberg och fullgöra handlingsplanen för kvinnofridsfrågor, säger Camilla Forsberg, som är projektledare och samordnare.
Camilla Forsberg, projektledare

Camilla Forsberg, projektledare

Det var förra året som polisen och socialtjänsten såg att det under året 2007-2008 skett en ökning av antalet ärenden om våld mot kvinnor och kränkningar och att det var viktigt att göra något åt det.
 
- Det är inte så att det är sämre i Åtvidaberg. Statistiskt sett är det inte mer våld mot kvinnor här än på andra orter, betonar Camilla Forsberg, men vi ville göra något lokalt här för att olika samhällsaktörer ska se och veta sin roll i arbetet med att förebygga eller agera i akuta situationer när det gäller kvinnofridsfrågor.

Socialkontoret sökte förra året pengar från staten för att börja jobba med kvinnofridsfrågor vilket resulterade i 475 000 kronor som det gångna året har används till att starta upp ett lokalt kvinnofridsprojekt i Åtvidaberg.
En handlingsplan har tagits fram för hur kommunen ska arbeta med kvinnofridsfrågor och på vilket sätt man ska och kan samverka med polis, vårdcentral , skola, Barn- och familjepsykologiskt centrum och anhöriga. Arbetet har också resulterat i föreläsningar om våld i nära relationer och barn som bevittnar våld.

- Vi hade en temadag på gymnasieskolan där vi tog upp och pratade om självkänsla, självförakt, våld och alkohol. Den dagen kändes jättebra och vi förstod att det finns ett behov av att prata om och uppmärksamma hur mångfacetterad frågan om våld, alkohol och identitetsskapande är, berättar Camilla.
-Tack vare nya pengar, 550 000 kronor i statliga medel, så kan nu kvinnofridsprojektet fortsätta att utvecklas. Förutom kartläggningen så kommer vi att göra utbildningsinsatser inom specifik verksamhet och vara mer ute på skolorna och jobba förebyggande.
 
Vill du läsa mer om kvinnofridsprojektet och stöd till våldsutsatta eller komma i kontakt med kvinnofridslinjen klicka här.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-09-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se