Åtvidabergs kommun

Medborgarundersökning pågår – din åsikt räknas!

Nu har 600 slumpvis utvalda kommuninvånare fått ett kuvert i brevlådan från Statistiska Centralbyrån. Det innehåller SCB:s medborgarundersökning för Åtvidaberg. Undersökningen ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete. Ta chansen att säga vad du tycker!

Du som svarar på frågorna i enkäten förblir anonym. Syftet är att få reda på vad du
tycker om Åtvidabergs kommun, så att vi kan få veta vad som är bra, mindre bra
och vad som kan förbättras.

- Det är viktigt att så många som möjligt av de utvalda besvarar enkäten så att
undersökningen blir så rättvisande som möjligt och att vi får en riktig bild av
medborgarnas åsikter. Vi vill verkligen veta vad invånarna tycker därför är
undersökningen viktig, förklarar Elisabet Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens politiker har tagit åt sig av förra årets kritik som framkom
i medborgarundersökningen där kontakt, insyn och inflytande fick låga siffror.

- I år har vi i kommunstyrelsen varit ute mer och träffat företagare och
människor som jobbar på arbetsplatser. Vi har bjudit in medborgare till caféer
där vi suttit och samtalat med kommuninvånare. Vi har också gjort företagsbesök
och haft fler informationer på kommunstyrelsens möten för att få ökad kunskap
inom olika områden, vilket är viktigt inför de olika besluten, säger Elisabet
Edlund.

Svar via pappersformulär eller digitalt

Du som får enkäten kan välja att besvara den antingen via pappersformuläret eller via SCB:s webb, där den även kommer att finnas på andra språk. Resultatet av
medborgarundersökningen beräknas vara klar i december/januari månad och kommer då att presenteras på kommunens hemsida.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-10-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se