Åtvidabergs kommun

Medborgarundersökning genomförs under hösten

Under september och oktober månad kommer ett slumpvist urval på 600 invånare i Åtvidabergs kommun att få ett frågeformulär från Statistiska Centralbyrån, SCB, hem i brevlådan. Syftet är att få reda på vad du tycker om Åtvidabergs kommun. Vi hoppas att du vill svara på frågorna i enkäten så att vi kan få reda på vad som är bra och vad som kan förbättras.

Undersökningen består av olika delar. En del handlar om vad man tycker om kommunen som en plats att bo och leva i. Den andra om kommunens verksamhet och den tredje om medborgarnas inflytande i kommunen.

Du som får enkäten kan välja att besvara den antingen via pappersformuläret eller via webben, där den även kommer att finnas på andra språk. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara så att vi på så sätt kan få reda på vad som är bra, mindre bra och vad som kan förbättras.

Resultatet av medborgarundersökningen beräknas vara klar i början av 2015 och kommer då presenteras på kommunens hemsida.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se