Åtvidabergs kommun

Medborgarundersökning genomförs under hösten

Vi behöver din hjälp för att kunna bli bättre! Ett slumpvis urval på 600 invånare i Åtvidabergs kommun har fått ett frågeformulär från Statistiska Centralbyrån, SCB, hem i brevlådan. Syftet är att få reda på vad du tycker om Åtvidabergs kommun. Vi hoppas du vill svara på frågorna i enkäten så att vi kan få reda på vad som är bra och vad som kan förbättras. Alla svar är anonyma.

Du som är slumpvis utvald representerar "Åtvidabergs kommun i miniatyr". Ditt svar kan inte ersättas med någon annans och är betydande för att vi ska få en så rättvis bild som möljigt. Genom svaren får politiker och tjänstemän underlag att besluta om kommunens framtid.

I slutet av oktober får du som inte svarat ännu en andra påminnelse från SCB med en ny enkät. Har du inte svarat så hoppas vi att du kommer att göra det. Tack för din medverkan!

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-10-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se