Åtvidabergs kommun

Medborgarundersökning genomförs under hösten

I dagarna kommer 500 invånare i Åtvidabergs kommun att få ett frågeformulär från Statistiska Centralbyrån, SCB, hem i brevlådan. Syftet är att få reda på vad invånarna tycker om Åtvidaberg.

Undersökningen består av tre delar. En del handlar om vad man tycker om kommunen som en plats att bo och leva i. Den andra om kommunens verksamhet och den tredje om medborgarnas inflytande i kommunen.
Resultatet av medborgarundersökningen beräknas vara klar i början av 2010 och kommer då att presenteras på kommunens hemsida.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-09-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se