Åtvidabergs kommun

Medborgarlöfte för åren 2018-2019

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna Åtvidabergs kommun och Polismyndighetens medborgarlöfte under kommande år. Det innebär mer fokus på arbetet med droger, trafikkontroller på särskilda platser, riktade insatser mot mopeder och A-traktorer samt att genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs 8.

Kommunen och polisen ingick för några år sedan en samverkansöverenskommelse med syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet är en del i det arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Löftet har sin grund i en lokal problembild som tagits fram genom medborgardialog, polisens medarbetardialog och egen kunskap från kommun och polis. Denna bild ligger till grund för en gemensam handlingsplan om hur man ska jobba vidare med att skapa trygghet och förebygga brottslighet.

Problembild

Åtvidabergs kommun har relativt få anmälda brott och en begränsad problembild. Medborgardialogerna visar att majoriteten upplever att de är trygga i sin kommun. Trafikrelaterade problem är det som tydligast berör medborgarna. Främst gäller det bilister och även lastbilschaufförer som uppvisar bristande respekt för gällande hastighetsgränser och trafikregler samt en mindre grupp motorburna som framför sina fordon på ett hänsynslöst sätt i tättbebyggda områden. Förekomst av droger finns också med i problembilden.

Medborgarlöfte i Åtvidabergs kommun 2018-2019

Polismyndigheten och Åtvidabergs kommun lovar att:

  • Ha mer fokus på arbetet mot droger, särskilt droger bland unga
  • Ha trafikkontroller med särskild fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialoger
  • Genomföra riktade insatser mot mopeder, A-traktorer och andra fordon som framförts på ett oacceptabelt sätt
  • Genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever under årskurs 8
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-02-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se