Åtvidabergs kommun

Medborgarlöfte

Åtvidabergs kommun och polisen har ingått en samverkansöverenskommelse med syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet är en del i det arbetet.

Medborgarlöftet är en del av arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Löftet har formulerats utifrån genomförda medborgardialoger, polisens medarbetardialog och egen kunskap från kommun och polis. Dessa delar ligger till grund för en lokal problembild, som i sin tur ligger till grund för en gemensam handlingsplan om hur man ska jobba vidare med att skapa trygghet och förebygga brottslighet.

Polisen och kommunen har tillsammans genomfört medborgardialogerna i de strategiska orterna; Grebo, Falerum, Björsäter, Hannäs/Kvarnvik och Åtvidaberg.

Problembild
Den lokala problembilden i Åtvidabergs kommun är mindre omfattande jämfört med övriga länet. Medborgardialogerna visade att trafikrelaterade problem är det som tydligast anses vara ett problem som berör medborgarna mest. Trafikproblemen består främst av två delar. Dels av att en mindre grupp kör sina fordon på ett hänsynslöst sätt i tätbebyggda områden och dels av att många övriga bilister inte visar respekt för rådande hastigheter och trafikregler.

Medborgarlöfte 2017
Utifrån trafikproblemen har ett medborgarlöfte för 2017 formulerats där Polismyndigheten och Åtvidabergs kommun lovar att:

  • Öka andelen trafikkontroller med särskilt fokus på platser som tydliggjorts i medborgardialogerna.
  • Genomföra riktade insatser mot mopeder, A-traktorer och andra fordon som framförs på ett oacceptabelt sätt.
  • Genomföra en trafiksäkerhetsdag för elever i årskurs åtta.
  • Förtydliga och prioritera trafiksäkerhetsarbetet i Åtvidabergs brottsförebyggande råd (ÅBRÅ)

Resultatet ska redovisas varje kvartal och kan följas på både Polisens och kommunens respektive hemsida.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-12-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se