Åtvidabergs kommun

Mätning av mobiltäckning i kommunen

Kommunen har tillsammans med Region Östergötland gjort en kartläggning av samtliga mobiloperatörer när det gäller signalstyrka från 2, 3 och 4 G. Resultatet visar att det i Åtvidabergs kommun finns områden med riktigt dålig täckning.

Undersökningen har skett på i stort sett alla kommunens vägar som går att ta sig fram på, stora som riktigt små. Signalstyrkan har registrerats under tiden fordonet rullat fram på vägen. Resultatet för Åtvidabergs kommun visar att det finns en del så kallade röda områden, det vill säga områden med riktigt dålig täckning, samt även områden utan täckning alls.

Enligt Henrik Lange, tf verksamhetschef för samhällsplanering och kommunikationer, så kommer kommunen nu ha uppföljningsmöten med operatörerna och region Östergötland i syfte att upplysa om resultatet och försöka påverka till bättre täckning i de svaga områdena.

Resultatet av mobiltäckningen i de olika områdena finns på tackningskollen.se

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-09-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se