Åtvidabergs kommun

Markköp möjliggör exploatering i Grebo

Åtvidabergs kommun har långt framskridna planer på att köpa marken Norrby 1:2, i norra Grebo, för att på sikt möjliggöra exploatering av nya bostäder.

Området ligger ner mot sjön Ärlången och består av 113 hektar mark, där åker, skog och vatten ingår. Kommunen vill köpa marken då det är ett strategiskt viktigt område för nya bostäder. Kommunen ser området som attraktivt på grund av dess läge och delar av området finns redan med i förslaget till kommunens nya översiktsplan. Om köpet går i lås skulle det om fyra till fem år kunna vara aktuellt med försäljning av tomter eftersom framtagande av ny detaljplan samt sedvanliga utredningar och åtgärder behöver göras innan, bland annat för att förbereda marken för byggnation.

Ärendet om markköp kommer att tas upp vid kommunstyrelsens möte den 1 juni och slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 15 juni.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2016-05-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se