Åtvidabergs kommun

Markarbeten vid Central- och Alléskolan i sommar

I samband med skolomläggningen så bygger kommunen ny och säker skol- och trafikmiljö vid Alléskolan och Centralskolan. Det innebär att en del markarbeten kommer att göras vid de båda skolorna i sommar. Arbetet påbörjas den 17 juni och beräknas vara klart till skolstarten den 19 augusti. Arbetet innebär bland annat att framkomligheten på Slevringevägen begränsas.

Omorganiseringen av grundskolan innebär att trafikanpassade lösningar behöver göras vid Centralskolan och Alléskolan. Det innebär bland annat att Slevringevägen och Sillénsgatan kommer att byggas om vid Centralskolan. Ny parkering byggs också för att möjliggöra hämtning och lämning av barn vid skolan. Förbättringar kommer också att göras vid området där skolskjutsen släpper av barnen. För att säkra skolvägen kommer trafiksäkerheten att höjas, vilket innebär att gångpassager kommer att byggas om vid bland annat Prästängsvägen och Stenhusgatan.

Tidplan
Lokaler och stora delar av den utvändiga miljön kommer att vara klar till terminsstarten i höst. Vissa utvändiga arbeten kommer att färdigställas successivt under hösten

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-05-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se