Åtvidabergs kommun

Många vill ha bredband - fiber för framtidens kommunikation

Kommunen förbereder för bredbandsutbyggnad och har under hösten påbörjat grävning för fiber i tätorten. Intresset hos invånarna att ansluta sig har varit stort. Cirka 60 procent av villaägarna i hela tätorten har anmält intresse.

-Det är fantastisk bra respons och många har kommit på våra informationsmöten som kommunen har bjudit in till, säger Mikael Henriksson, verksamhetschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
-Projektet är framgångsrikt. I de områden där vi just nu gräver, Basthagen och Nygård, är anslutningsgraden 75-80 procent. Allt går som planerat och vi håller tidplanen.

Syftet med fibersatsningen är att du som medborgare på ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten så säkras möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

Det går fortfarande att anmäla sitt intresse för bredband till kommunen. Du hittar mer information om bredbandsutbyggnaden, olika nät och beställningsblanketter på kommunens hemsida.

Så länge kommunens bredbandsprojekt pågår gäller anslutningskostnad enligt beslut. Projektet genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. När projektet är avslutat 2017 kommer fortfarande möjligheten att ansluta sig att finns, men anslutningsavgiften kommer då att motsvara verklig kostnad.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-12-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se