Åtvidabergs kommun

Många vill bli förstelärare

Det är 40 stycken som har sökt de 14 utannonserade tjänsterna som förstelärare i Åtvidabergs kommun. – Det är jättekul att så många är intresserade att bidra till högre måluppfyllelse i skolan, säger barn- och utbildningschef Robert Bredberg.

-Jag tror att en bidragande anledning till att så många har sökt är att det är andra omgången vi tillsätter förselärare. De fyra första som tillsattes i våras har på något sätt trampat upp marken. Vi har många duktiga pedagoger i Åtvidabergs skolor och det är roligt att så många vågar visa att man är det! Sedan har vi nu mycket mer fokus på att nå högre resultat inom skolan och det känns roligt att så många känner att man vill vara med och göra en insats för att få fler elever att lyckas, fortsätter Robert Bredberg.

-Det är många kompetenta sökande. Tyvärr kommer inte alla kunna få en tjänst. Från förvaltningens sida önskar jag att vi hade dubbelt så många tjänster att tillsätta.

Ny karriärtjänst
Förstelärare är en ny karriärtjänst i Sverige som regeringen har beslutat att ge statsbidrag till. Grundtanken är att förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och samtidigt säkerställa en bra undervisning för eleverna. Försteläraren ska också bidra till utveckling av arbetet inom skolans verksamhet.

För att arbeta som förstelärare ska man vara legitimerad lärare, ha undervisat i minst fyra år med goda vitsord och dessutom ha visat särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Därtill bör man ha ett mycket stort intresserad av att vilja utveckla undervisningen. Varje kommun bestämmer hur förutsättningarna ska se ut för tjänsterna, men en förstelärare ska under minst halva arbetstiden arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

18 förstelärare i höst
I våras tillsatte Åtvidabergs kommun de fyra första tjänsterna. Nu tillsätts ytterligare 14 stycken, så när höstterminen börjar finnas sammanlagt 18 förstelärare i kommunen. Rekryteringen ska vara klar innan sommaren.

-På sikt förväntar jag mig en högre måluppfyllelse, där fler elever inom grundskolan når målen för behörighet till gymnasiet och att fler gymnasieelever klarar av att slutföra sina studier, men också att fler elever når ännu högre betyg, säger Robert Bredberg.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-05-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se