Åtvidabergs kommun

Många fritidspolitiker i Östergötland

Det går en kommunpolitiker på 155 invånare i Åtvidaberg och i genomsnitt en kommunpolitiker på 262 invånare i länet visar en färsk rapport som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen presenterade. Rapporten visar också att Åtvidabergarna är nöjda med kommunen som en plats att bo och leva i.

Sveriges Kommuner och Landsting har i rapporten, som är baserad på Statistiska Centralbyråns statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i länet. Vilka är de förtroendevalda? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för vår vardag, för att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Östergötland.
Kartläggningen visar att andelen fritidspolitiker i kommuner och landsting är hög, 97 procent, och att de flesta samhällsgrupper är väl representerade. Totalt har länet 1 825 förtroendevalda vilket är en jämförelsevis hög siffra i relation till invånarantalet.
En sådan närhet mellan förtroendevalda och invånare underlättar dialogen och är en styrka med den lokala demokratin menar Björn Kullander på avdelningen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting.
 
I rapporten redovisas också hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Den lokala demokratin och den kommunala verksamheten får högt betyg, samtidigt som de förtroendevalda som är ytterst ansvariga för hur verksamheten fungerar får lägre betyg.
 
- Det är paradoxalt, men det kan bero på att man oftare kommer i kontakt med själva verksamheten än med politiken och därför har svårt att se politikernas helhetsansvar. Dessutom är det ju de förtroendevalda som måste fatta och redogöra för svåra beslut och avvägningar, något som ofta får negativ uppmärksamhet. Det kan vara svårt för medborgarna att se kopplingen till helhetsansvaret, säger Björn Kullander.

Siffrorna kan dock ge en missvisande bild. Det finns undersökningar som visar att medborgare vid djupintervjuer tenderar att först svara att de har lågt förtroende för politiker medan de vid ett längre samtal ger en mer nyanserad bild.
 
Siffrorna baserar sig på 2007 års statistik. Valdeltagandet till kommun- och landstingsvalet 2006 var i Åtvidaberg högt, 83 procent, vilket är den näst högsta siffran i länet, att jämföras med 79 procent för hela riket.
När det gäller åldersfördelning bland de förtroendevalda ser man samma mönster i Åtvidaberg som i landet som helhet. Det finns förtroendevalda i alla åldrar men de unga (18-29 år) och i viss mån även pensionärer (över 65 år) är underrepresenterade. Småbarnsföräldrar är väl representerade.
Mer än hälften av de förtroendevalda i Åtvidaberg jobbar inom den privata sektorn och Åtvidaberg är en av de kommuner som har jämnast fördelning när det gäller utbildningsnivå bland politikerna.
Gemensamt för alla länets och landets kommuner är att invånarna är mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva i och hur den kommunala verksamheten fungerar jämfört med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheten.

För att läsa rapporten i sin helhet och se siffror för länets kommuner klicka härPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-06-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se