Åtvidabergs kommun

Många barn tog chansen att läsa böcker i sommar

Fler barn än tidigare deltog i årets sommareläseklubb som anordnades av biblioteket. Grundkonceptet var ”läs fem böcker och få en”. Hela 855 böcker  lästes i sommar av barn och ungdomar mellan 6 och 16 år.

För att uppmuntra barn till läsning under sommaren och inte tappa i läskunnighet, så arrangerar biblioteket i Åtvidaberg sedan flera år sommarläseklubben. Alla barn mellan 6 och 16 år kan vara med, enda kravet är att man själv ska kunna läsa böckerna. Alla böcker är tillåtna att läsa, förutom serietidningar och pekböcker.

För varje läst bok har barnen fått en stämpel i sitt stämpelkort. När de fått fem stycken stämplar har de kunnat byta kortet mot en valfri bok. Varje inlämnat stämpelkort har sedan fungerat som en lott i bibliotekets dragning om biobiljetter eller presentkort.

Årets sommarläseklubb, som nu har avslutats, har haft fler deltagare än tidigare. 189 barn har läst 855 böcker tillsammans i sommar och 171 stämpelkort har lämnats in.

-Vi är mycket nöjda med årets sommarläseklubb och känner att det här är en modell som passar i Åtvidaberg. Självklart kommer vi att fundera på hur vi ska fortsätta att utveckla konceptet och hur vi kan nå ännu fler barn, säger bibliotekarie Clara Nyström.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-09-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se