Åtvidabergs kommun

Målbilden för den framtida hemsjukvården klar i augusti

Östergötland är ett av de län som ännu inte har fört över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Just nu pågår arbete med att förbereda genomförandet till den 1 januari 2014. En gemensam målbild ska tas fram av politikerna för att tydliggöra roller och ansvar för huvudmännen i hemsjukvårdsreformen. En målbild där patienten/brukaren sätts i fokus.

De flesta av landets kommuner har redan tagit över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Hemsjukvården i Östergötland är idag uppdelad så att kommunen gör vissa delar och landstinget andra delar. Socialdepartementet har i en utredning kommit fram till att det finns fördelar med en sammanhållen hemsjukvård under en huvudman. Därför har departementet uppmanat kommuner och landsting att frivilligt besluta om förändringen senast under 2012, annars är alternativet lagstiftning.

Bättre för patienterna 
Syftet med en huvudman för hemsjukvården, kommunen, är att göra tillvaron enklare och tryggare för patienterna. Det ska bli enklare att ta kontakt med vården och patienterna/brukarna ska uppleva en större kontinuitet. Helhetsbilden blir bättre, vilket i sin tur leder till större patientsäkerhet och trygghet.

Beslut i augusti 
För att kunna flytta över ansvaret till kommunerna måste landstinget och kommunerna vara överens om hur den framtida hemsjukvården ska bedrivas. Det arbetet pågår just nu. Beslut om en gemensam målbild kommer att tas i augusti.
 

Nyhetsbrev från läns-SLAKO Östergötland PDF

Läs tidigare artikel på hemsidan om att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-06-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se