Åtvidabergs kommun

Listeriasmitta upptäckt i portionsmat

Vid en rutinkontroll igår upptäckte matleverantören Sodexo att Listeriabakterier fanns i kylen. Åtgärder vidtogs direkt och både hemtjänst och berörda brukare kontaktades på de orter Sodexo levererat mat. I Åtvidabergs kommun är 42 brukare berörda som alla har informerats och fått ny mat.

Eftersom Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning och allmänt spridd i naturen och därför finns på många livsmedelsråvaror så gör livsmedelsbranschen regelbundna kontroller av kök och mat. Det var under en sådan rutinkontroll som bakterien upptäcktes i kylen hos matleverantören.

Hemtjänsten i Åtvidabergs kommun har säkerställt så att alla brukare får ny mat och att ingen blir utan. Förvaltningen kommer att skriva en avvikelse där också Sodexo uppmanas att komma in med en rapport om hur detta har kunnat ske och vilka åtgärder som ska göras för att det inte ska hända igen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-04-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se