Åtvidabergs kommun

Linje 284

Nygårdsvägen är avstängd på grund av spårarbete. Hållplats Bohusvägen och Krutkällaren är därför tillfälligt indragna och resande hänvisas till hållplats Vrånghult och Kolarestigen. Arbetet beräknas pågå mellan torsdag den 27 oktober klockan 20.00 till torsdag den 3 november klockan 16.00

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-10-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se