Åtvidabergs kommun

Legionellabakterier i vattnet

Legionellabakterier har vid provtagning hittats i vattnet i de gamla byggnaderna av kommunens äldreboende Kopparsvanen. Förstiktighetsåtgärder har vidtagits och genomspolning av rören i de drabbade byggnaderna påbörjas idag.

Provsvaren kom sent i går eftermiddag och kommunen har sedan
dess varit i kontakt med bland annat Smittskyddsinstitutet. Det är ingen fara
att vare sig dricka vattnet, laga mat i det eller tvätta händerna, utan
rekommendationen är att inte duscha förrän bakterierna är borta då det kan finnas en risk att bli smittad när man andas in bakterien.

Det rör sig om sammanlagt 34 boende på Rosengården 1,2,4 samt kortidsboendet som inte kan använda duschen i rummen under tiden genomspolning med hett vatten sker i rören, och fram tills nya prover tagits och analyserats. När genomspolning sker i rören och vid tappstället kommer de boende inte att vara på sina rum. Ingen av de boende eller personal har hittills uppvisat symptom på att vara smittade.

Legionellabakterier i ett vattensystem kan minskas genom att vattentemperaturen i varmvattenberedaren är minst 60 grader Celsius och minst 50 grader vid tappstället.

Rörsystemet i byggnaderna på Kopparsvanen kommer att ses över så att problemet inte uppstår igen. För säkerhets skull kommer också ytterligare prover att tas i fler byggnader på Kopparsvanen.

Både boende, anhöriga och personal är informerade om situationen.

Mer information från Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-06-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se