Åtvidabergs kommun

Lediga uppdrag som notarius publicus

Länsstyrelsen i Östergötland söker nya jurister till uppdrag i Åtvidaberg, Söderköping och Linköping.

Notarius publicus har till uppgift att hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, kontrollera lotteridragningar eller makulera värdehandlingar, att bekräfta om en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss kompetens eller är behörig att företräda någon annan mm.

Ansökan med styrkt meritförteckning ska vara Länsstyrelsen, Rättsenheten, 581 86 Linköping till handa senast den 13 april 2015.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-03-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se