Åtvidabergs kommun

Läsande elever

Åtvidabergs elever läser, granskar och tipsar varandra om spännande, rolig eller lärande läsning. Som ett led i den politiskt införda läsgarantin och för att fira Världsbokdagen.

Under våren 2017 ska eleverna i årskurs åtta och fem vara läsande förebilder för de yngre eleverna i årskurs fyra och två. Klass 4E på Alléskolan har haft besök av sina bok-kompisar (BookBuddies) från klass 8A, de berättade om böcker de läst som passar de yngre eleverna.
– Vi blev indelade i mindre grupper där det presenterades olika böcker. De läste en bit för oss ur böckerna och vi fick ställa frågor. Vi tyckte att de hade bra och intressanta böcker som passade oss. De hade gjort fina planscher som nu sitter uppe så fler kan få se vilka böcker man kan läsa, säger elever från klass 4E. Här kan du läsa mer om läsprojektet BookBuddies.

Alléskolan firar Världsbokdagen

Alléskolan uppmärksammar världsbokdagen med aktiviteter under två veckor. I skolans bibliotek finns färdigtryckta vykort den 18-21 april där elever kan ge boktips till andra elever i hela kommunen.

Måndagen den 24 till och med onsdagen den 26 april anordnas ”Black out poetry”, som går ut på att skapa dikter/poesi av utrivna boksidor. En tipspromenad med litterärt tema sitter uppe på skolan och man kommer att bygga en läsgrotta där man kan krypa in och sitta och läsa böcker och tidningar.
- För att vara goda förebilder kring läsning bjuder personalen på stafettläsning under en och en halv timma per dag under parollen ”Jag är en läsare”, berättar Anna Danielsson på Alléskolans skolbibliotek.Elever från årskurs 5 och 8 ställer ut de alster de gjort i samband med projektet BookBuddies. Onsdagen avrundas med att vinnarna av årets bokmärkestävling utses.

Läsa, skriva och förstå

Det räcker inte bara med att kunna läsa för att få goda studieresultat, man behöver förstå vad det är man läser också. Att kunna ställa frågor är grunden för att söka svar, att inse sina egna begränsningar och behov av utveckling är en nödvändig förutsättning för lärande. Eleverna behöver lära sig att ställa frågor, hitta information, sålla, värdera, ha kunskaper om informationskällor och media och dessutom själva kunna producera information och använda sig av information de skaffat. Därför arbetar Åtvidabergs skolor under läsåret 2016/2017 utifrån en röd tråd för Medie- och informationskunnighet (MIK) från förskoleklass till åk 3 på gymnasiet. Här kan du läsa mer om Alléskolans MIK.

Läsgaranti

Med bakgrunden i kommunens låga utbildningsresultat hade kommunfullmäktige med i sina anvisningar för budget- och verksamhetsplanarbetet inför åren 2016-2018 att man skulle införa en ”läsgaranti” i grundskolans tidiga år. I årsredovisningen för 2016 kan vi läsa att man inom grundskolan i Åtvidaberg har arbetat mycket med elevernas kunskapsresultat och att elevernas behörighet till gymnasiet ökat med 10 procentenheter till 88 %.

- Vi har politiskt haft stort fokus på att förbättra resultaten inom grundskolan för att öka behörigheten till gymnasieskolan. Att kunna läsa och ha läsförståelse är en grundläggande kunskap för att klara av övriga ämnen inom skolan därför kom vi i majoriteten överens om att införa en läsgaranti i skolans lägre stadier för att säkerställa att alla barn som lämnar lågstadiet ska kunna läsa. Skolan fick uppdraget att ta fram metoder för att införa läsgarantin vilka har förts in som arbetssätt i lågstadiet där våra specialpedagoger har en nyckelroll, säger Barn- och utbildningsutskottets ordförande Mira Wedenberg (M) och får medhåll av Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Edlund (S).

- Det är för tidigt att utvärdera vad läsgarantin haft för betydelse för skolans resultat men politiskt ser vi detta som ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter till bättre resultat inom skolan, avslutar Mira Wedenberg.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-04-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se