Åtvidabergs kommun

Lars Håkansson årets Åtvidabergspedagog

Med stor entusiasm, brinnande engagemang och nyfikenhet lockar UF-läraren Lars Håkansson fram elevers förmåga att vilja visa allra bästa resultat. Därför utses han till Åtvidabergspedagogen 2010.

Lars Håkansson

Utmärkelsen Åtvidabergspedagogen har delats ut av barn- och utbildningsutskottet i Åtvidabergs kommun sedan 1995. I linje med verksamhetens prioritering av sju nyckelområden har barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp valt att vid nomineringen av Åtvidabergspedagogen fokusera på de sju nycklarna.
 
Delas ut i december
Årets Åtvidabergspedagog, Lars Håkansson, är lärare inom ung och kreativ företagsamhet vid Bildningscentrum Facetten. Enligt tradition kommer utmärkelsen att delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.
 
Motivering
Lars Håkansson tilldelas utmärkelsen med följande motivering:
"Lars Håkansson är en förebild i arbetet med "kreativ företagsamhet", som är en av barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade "sju nycklar för framgång". Lars arbete har lett till att unga åtvidabergare vågar och kan utvecklas som företagare, såväl inom skolans ram som efter slutfört gymnasium. Med stor entusiasm, brinnande engagemang och nyfikenhet lockar Lars fram elevers förmåga att vilja visa allra bästa resultat. Med sin humor och vilja till upptåg är han en uppskattad medarbetare och lärare på skolan. Nationellt erkänd som "årets UF-lärare" är Lars alltid villig att dela med sig av sina erfarenheter och etablera nätverk".
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-12-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se