Åtvidabergs kommun

Länsstyrelsens granskning av kommunens arbete enligt alkohol- och tobakslagen

Länsstyrelsen har utvärderat kommunens verksamhet avseende alkohol- och tobakslagens efterlevnad. Brister har hittats men Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att en rad förbättringar har gjorts och ser positivt på utvecklingen inom kommunen.

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i Länsstyrelsens kritik, men anser att kritiken främst rör äldre ärenden. Förvaltningen har sedan hösten 2008 arbetat aktivt med att få till stånd en mer rättssäker och kvalitativ handläggning av ärenden enligt alkohol- och tobakslagen. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla verksamheten rörande utredningarnas innehåll och omfattning.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer med anledning av Länsstyrelsens rapport att se över delar av handläggningsrutiner och policydokument med mera.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-08-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se