Åtvidabergs kommun

Lämna farligt avfall till miljöbilen den 17 maj

Lördagen den 17 maj kommer miljöbilen att åka runt i kommunen för att samla in farligt avfall. Tänk på miljön och passa på att rensa ditt hem från exempelvis rester av färg, lim, lösningsmedel, penseltvätt, oljor, syror, bekämpningsmedel, småelektronik, batterier, glödlampor med mera.

Till miljöbilen kan du gratis lämna hushållets farliga avfall. Du måste själv överlämna avfallet till miljöbildens personal på uppställningsplatsen. Bilen kan inte ta emot stora fat med avfall (max 25 liter) eller stort el-avfall så som TV-apparater, detta måste lämnas vid Korshults återvinningscentral.

Läs mer om upphämtningsplatser och tider samt vilket avfall och mängd du kan lämna.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se