Åtvidabergs kommun

Lägesrapport för kommunens visionsarbete

Visionsprocessen för Åtvidabergs kommun rullar på. Många intressanta och bra förslag har kommit fram. En rapport baserad på kommuninvånarnas synpunkter och förslag kommer att överlämnas till politikerna i slutet av april.

Under mars har processledarna Kerstin Skarin och Robert Jonsson träffat ett flertal grupper av aktörer. Vid samtliga tillfällen har diskussionerna varit givande och många intressanta uppslag har diskuterats. En första sammanställning av vad som kommit fram har presenterats för kommunens ledande politiker och tjänstemän. Det som presenterades togs emot med entusiasm och eftertänksamhet.
Processledarna ska under april sammanställa en faktagrundad rapport utifrån insamlat material. Rapporten ska överlämnas till politiker i slutet av april för fortsatta diskussioner kring Åtvidabergs kommuns vision 2020.

Ytterligare ett visionsmöte är planerat till den 6 april kl 19.00 i kommunhuset. Det mötet kommer ha fokus på miljöfrågor relaterat till visionen.

Ta chansen att ge synpunkter på Åtvidabergs kommuns vision 2020. Det kan du göra till och med 19 april, lämpligast via webben.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-04-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se